Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/2018 na sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/2018 wygrała firma:

ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce z ceną brutto: 280 366,20 zł.

Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytania i odpowiedź Zamawiającego do Zapytania ofertowego spr. nr 23/POIR/2018

Pobierz: 22.11.18 23POIR18 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 23.11.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

16.11.18 23POIR18 !Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

16.11.18 23POIR18 Zał 1 Formularz ofertowy

16.11.18 23POIR18 Zał 2 Opis przedmiotu zamowienia