Zapytanie ofertowe nr 24/POIR/2018 na usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 24/POIR/2018 wygrała firma:

Granatoil Graniszewscy Sp. j. Oddział Zagórze, Zagórze 3, 05-079 Okuniew z ceną brutto: 85 779,00 zł.

Zapytanie ofertowe: Usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 23.11.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz 07:00-15:00.

 

Pliki do pobrania:

16.11.18 24POIR18 !Zapytanie ofertowe Catering

16.11.18 24POIR18 Zał nr 1 Formularz ofertowy

16.11.18 24POIR18 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

16.11.18 24POIR18 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

16.11.18 24POIR18 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

16.11.18 24POIR18 Zał nr 5 Menu