Zapytanie ofertowe nr 24/POIR/2019 Dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe 24/POIR/2019

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 24/POIR/2019 wygrała firma:

COPY-Q s.c. Adam Chojnacki i Radosław Stępień, ul. Bolesławicka 20, 03-325 Warszawa z ceną brutto: 28 203,90 zł,

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że modyfikuje Zapytanie ofertowe w zakresie określonym załączonym pismem. Modyfikacja znajdują się w pliku pn. 15.11.19 24POIR19 Modyfikacja ZO.

15.11.19 24POIR19 Modyfikacja ZO

Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania Wykonawców. Pytania i odpowiedzi znajdują się w pliku pn. 12.11.19 24POIR19 Odpowiedzi na pytania.

12.11.19 24POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe: Dostawa urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 15.11.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

25.10.19 24POIR19 !Zapytanie ofertowe – Drukarki

25.10.19 24POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

25.10.19 24POIR19 Zał. nr 2 Formularz cenowy

25.10.19 24POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

25.10.19 24POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru końcowego