Zapytanie ofertowe nr 29/POIR/2023: Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, rozstrzygnął postępowanie na kompleksową obsługę polegającą na druku i dostawie publikacji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i do wykonania zamówienia wybrał następującą ofertę: R2 PRINT Adam Rytter, ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock, z ceną brutto: 31 956,63 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

W załączeniu przekazuję następujący dokument do publikacji: 30.11.2023_Zestawienie_zlozonych_ofert_29POIR2023

 

Zamawiający przekazuje informację o zmianie Zapytania ofertowego: 24.11.2023_29POIR2023_Zmiana_tresci_Zapytania_ofertowego_druk

 

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 29.11.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Pan Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Pani Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

22.11.2023_29POIR2023_Zapytanie_ofertowe_Druk

22.11.2023_29POIR2023_Zal._nr_1_Formularz_ofertowy_(FO)

22.11.2023_29POIR2023_Zal._nr_2_Formularz_cenowy_(FC)

22.11.2023_29POIR2023_Zal._nr_3_Projektowane_postanowienia_umowy_(PPU)

22.11.2023_29POIR2023_Zal._nr_4_Wzor_protokolu_odbioru

22.11.2023_29POIR2023_Zal._nr_5_Klauzula_informacyjna_RODO