Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2016 z dnia 1 marca 2016 r. dot. usług z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2016 zostało anulowane.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usług z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R polegających na:

  • wsparciu eksperckim w opracowywaniu dokumentacji konkursowej, instrukcji lub pytań/odpowiedzi ogłaszanych przez Zamawiającego;
  • ocenie dokumentacji składanej do Zamawiającego przez wnioskodawców i beneficjentów na etapie wnioskowania o pomoc publiczną, realizacji i rozliczania projektów z udziałem pomocy publicznej;
  • monitoringu występowania pomocy publicznej w partnerstwie jednostek naukowych i przedsiębiorstw w ramach udzielanego przez Zamawiającego dofinansowania;
  • udziale w spotkaniach Zamawiającego z kontrolerami lub audytorami z instytucji polskich bądź Komisji Europejskiej;
  • prowadzeniu szkoleń dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej.

 

Oferty należy złożyć mailowo do dnia 15.03.2016 r.:

lub

  • osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji, ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa (liczy się data wpływu)

 

Dodatkowych informacji udziela: Emilia Wojewoda, emilia.wojewoda@fnp.org.pl, tel.22 845 95 48

.

Pobierz dokumenty:

Zapytanie Ofertowe 2_POIR_2016_usługi z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R

Załącznik nr 1 do oferty 2_POIR_2016