Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2015 – organizacja spotkania informacyjnego w Warszawie

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Postępowanie wygrała oferta firmy KOJ Adam Koj.

 

Zapytanie ofertowe dot. organizacji w Warszawie spotkania informacyjnego nt. projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego).

Termin składania ofert: 1 października 2015 r., do godz. 12:00.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: marta.bugajska@fnp.org.pl lub o składanie ofert osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Fundacji (ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa).

Pobierz: zapytanie ofertowe ? organizacja spotkania informacyjnego w Warszawie

Pobierz: formularz oferty

Pobierz: ramowy program spotkania

 

Kontakt: Marta Michalska-Bugajska, tel.: 22 845 95 36, e-mail: marta.bugajska@fnp.org.pl.