Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2016 z dnia 4 marca 2016 r. dot. druku i dostawy publikacji

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2016 wygrała firma Pasaż Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące druku i dostawy publikacji do siedziby FNP.

Oferty należy przesłać/ złożyć do dnia 16.03.2016 r. do godziny 17:00 (liczy się data wpływu).
Część dokumentów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl
Jeden dokument należy złożyć w siedzibie FNP, przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Pobierz dokumenty:

Zapytanie Ofertowe 4_POIR_2016_druk i dostawa publikacji

Załącznik nr 1_formularz oferty_druk i dostawa publikacji

Załącznik nr 2_specyfikacja druku i kosztorys

Załącznik nr 3_DB_Cafe_zaproszenie_Gdansk_A5_v01_druk