Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/2016 z dnia 7 marca 2016 r. dot. kompleksowej obsługi graficznej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/2016 wygrała firma Magdalena Konik-Machulska Vivid Studio.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej obsługi dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającej na projektowaniu graficznym i składzie DTP.

Oświadczenie

Uprzejmie informujemy, że w dokumencie Zapytanie Ofertowe 5_POIR_2015_kompleksowa obsługa graficzna na stronie 6 w podpunkcie „o)” dotyczącym istotnych postanowień umowy nastąpiła pomyłka pisarska. Zdanie

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 25% wynagrodzenia brutto należnego za realizację zamówienia.

powinno brzmieć

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za realizację zamówienia.

Oferty należy złożyć mailowo do dnia 16.03.2016 r. (liczy się data wpływu) – na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Pobierz dokumenty:

Zapytanie Ofertowe 5_POIR_2016_kompleksowa obsługa graficzna

Załącznik nr 1_formularz oferty_obsługa graficzna

Załącznik nr 2_lista projektów graficznych i kosztorys