Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2015 – opracowanie systemu identyfikacji wizualnej FNP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania systemu identyfikacji wizualnej FNP.

Oświadczenie

Uprzejmie informujemy, że w dokumencie Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2015 opracowanie systemu identyfikacji wizualnej FNP na stronie 11 w punkcie 7. Istotne postanowienia umowy, podpunkt ?y? pojawiła się oczywista pomyłka pisarska.

Zdanie: Zapłata wynagrodzenia oraz zwrot kosztów zakupu fontów na potrzeby wykonania Projektu nastąpi w formie przelewu bankowego, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru wszystkich części składowych Projektu, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego

powinno brzmieć: Zapłata wynagrodzenia oraz zwrot kosztów zakupu fontów na potrzeby wykonania Projektu nastąpi w formie przelewu bankowego, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru wszystkich części składowych Projektu, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub na podstawie rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mogą złożyć ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

W związku z zaistniałą pomyłką pisarską uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2015 został przedłużony do dn. 7.12.2015 roku do godz. 17:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem email: zamowienia@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 34.

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2015_opracowanie_systemu_identyfikacji_wizualnej_FNP

Pobierz: Załącznik nr 1_formularz_oferty

Pobierz: Załącznik nr 2

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2015 wygrała firma KOTBURY Andrzej Budek.