Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/2016 z dnia 31 marca 2016 r. dot. obsługi podróży: bilety i noclegi

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/2016 wygrała firma Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi rezerwacji oraz sprzedaży miejsc noclegowych w kraju i za granicą oraz rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Oświadczenie

Uprzejmie informujemy, że w dokumencie Zapytanie-Ofertowe-8_POIR_2016-obsługa podróży.pdf pkt. 9l dotyczącym istotnych postanowień umowy nastąpiła pomyłka pisarska. Zdanie

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego po zakończeniu danego Zlecenia, przez co rozumie się dostarczenie gotowych do użycia biletów lub rezerwacji, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

powinno brzmieć

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego po zakończeniu danego Zlecenia, przez co rozumie się dostarczenie gotowych do użycia biletów lub rezerwacji, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

 

Oferty należy złożyć mailowo do dnia 07.04.2016 r. (liczy się data wpływu) – na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl

 

Dodatkowych informacji udziela:

Jarosław Jurczyk, zamowienia@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 34.

 

Pobierz dokumenty:

Zapytanie Ofertowe 8_POIR_2016_obsługa podróży

Załącznik nr 1_formularz oferty_obsługa podróży