Zapytanie ofertowe 15POIR2021: Świadczenie ogólnej obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

[21.12.21] Zamawiający do wykonania zamówienia 15/POIR/2021 wybrał ofertę złożoną przez:

Kancelarię Adwokacką Emilii Barabasz, ul. Puławska 39 lok. 78, 02-508 Warszawa, z ceną brutto: 765 158,40 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

[07.12.21] Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu nr 15/POIR/2021 na świadczenie ogólnej obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zestawienie ofert 15_POIR_2021

 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania w tym modyfikację Zapytania ofertowego:

25.11.2021 15POIR2021 Odpowiedzi na pytania

Jednocześnie Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 6.12.2021r.

 

 

Zamawiający przekazuje pytanie i odpowiedź w postępowaniu:

16.11.2021 15POIR2021 Odpowiedź na pytanie

 

Zapytanie ofertowe: Świadczenie ogólnej obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 29.11.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00

 

Pliki do pobrania:

28.10.2021 15POIR2021 Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP – ogólna.

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe

28.10.2021 15POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności