Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

[Rozstrzygnięte] Zamawiający do wykonania zamówienia 16/POIR/2021 wybrał oferty następujących firm:

  1. Część I ? Pisemne tłumaczenia i korekta tekstów prawnych ? VERBA-TEXT LLC Sp.k., ul. Belgradzka 4/13, 02-793 Warszawa z ceną brutto: 40 700,00 zł;
  2. Część II ? Pisemne tłumaczenia i korekta tekstów promocyjnych lub popularnonaukowych ? GROY Group Maria Groyecka-Wierzchowska, 40-224 Katowice ul. 1 Maja 9/4, z ceną brutto: 19 501,04 zł;

Uzasadnienie: Oferty spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymały najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

[24.09.2021 16POIR2021 Odpowiedzi na pytania]

 

Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 01.10.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

 

Pliki do pobrania:

16POIR2021 !Zapytanie ofertowe – Tłumaczenia 16POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

16POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

16POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

16POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

16POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

16POIR2021 Zał. nr 5a Próbka tekst prawny

16POIR2021 Zał. nr 5b Próbka tekst prawny

16POIR2021 Zał. nr 6a Próbka tekst promo

16POIR2021 Zał. nr 6b Próbka tekst promo

16POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście