Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu i modyfikuje Zapytanie ofertowe.

[22.07.2021 09POIR2021 Modyfikacja Zapytania ofertowego]

Zamawiający przekazuje pismo dot. modyfikacji Zapytania ofertowego i załącznik nr 7.

[19.07.2021 09POIR2021 Modyfikacja Zapytania ofertowego]

[19.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście]

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

[22.07.2021 09POIR2021 Odpowiedź na pytanie]

[16.07.2021 09POIR2021 Odpowiedź na pytanie]

[16.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5a Próbka 1 Część 1 prawny]

[16.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5b Próbka 2 Część 1 prawny]

[16.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 6b Próbka 2 Część 2 info.promo]

Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 02.08.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

15.07.2021 09POIR2021 Zapytanie ofertowe – Tłumaczenia

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5a Próbka 1 Część 1 prawny

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5b Próbka 2 Część 1 prawny

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 6a Próbka 1 Część 2 info.promo

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 6b Próbka 2 Część 2 info.promo