Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2021: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte:

Zamawiający do wykonania zamówienia 19/POIR/2021 wybrał ofertę złożoną przez: UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

07.02.2022 Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu nr 19/POIR/2021

 

Zamawiający przekazuje pytanie i doprecyzowaną odpowiedź w postępowaniu:

03.02.2022 19POIR2021 Doprecyzowana odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 04.02.2022 r.

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

03.02.2022 19POIR2021 Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego.

01.02.2022 19POIR2021 Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego.

31.01.2022 19POIR2021 Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego.

17.01.2022 19POIR2021  Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego

Zmieniony 19POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe na: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres:zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 03.02.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pobierz pliki:

19POIR2021 !Zapytanie ofertowe – Bilety i hotele

19POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

19POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

19POIR2021 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy