Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2021: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

17.01.2022 19POIR2021 Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego oraz Zmieniony 19POIR2021 Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.

17.01.2022 19POIR2021 Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego

Zmieniony 19POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe na: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 03.02.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Pobierz pliki:

19POIR2021 !Zapytanie ofertowe – Bilety i hotele

19POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

19POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

19POIR2021 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy