Zawieszenie naboru wniosków

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że 8 lipca br. zostanie zawieszony nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach w ramach programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Wstrzymane zostanie także przyjmowanie zgłoszeń do konkursu aparaturowego w programie FIRST TEAM.

Trwający nabór wniosków dotyczy następujących typów zmian w zakresie merytorycznym projektów:

  • bez przedłużenia czasu realizacji projektu, których implementacja wymaga zwiększenia budżetu projektu o nie więcej niż 10% jego aktualnej wartości;
  • w związku z wprowadzeniem dodatkowego zadania związanego z opracowaniem dotychczasowych wyników projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji (tzw. ?proof of concept?);
  • w związku z udziałem w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o podobnym charakterze;
  • w związku z nawiązaniem współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu finansowanego przez FNP w ramach PO IR.

 oraz

  •  konkursu aparaturowego w programie FIRST TEAM.

Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel, nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym zostanie zawieszony 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00. Ocenie podlegać będą wyłącznie zamknięte wnioski przesłane w tym terminie za pośrednictwem systemu elektronicznego na stronie www.wnioski.fnp.org.pl.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy programów.

Cofnij