Żegnamy prof. dr hab. Janinę Jóźwiak

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Janiny Jóźwiak (15.02.1948 ? 19.07.2016), znakomitej uczonej ? ekonomistki, dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej i rektora tej uczelni (w latach 1993?1999), osoby blisko związanej z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej.

Pani profesor Janina Jóźwiak zasiadała w Radzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2000?2008, a w latach 2004?2008 była jej przewodniczącą. Jako członkini i przewodnicząca Rady z zaangażowaniem uczestniczyła w kształtowaniu najważniejszych rysów działalności Fundacji. Była niezastąpionym głosem doradczym, a po zakończeniu swej pracy w Radzie Fundacji wspierała jej działania programowe jako recenzentka i członkini paneli ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków biorących udział w konkursach FNP. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za wieloletnią cenną i owocną współpracę z Panią Profesor.

Tak opowiadała Pani Profesor o pracy w Fundacji: Zastałam bardzo specyficzne miejsce ? jeśli idzie o sposób pracy i atmosferę. Wszyscy byli ogromnie oddani temu, co robią, ale nie tylko emocjonalnie, nie samym sercem, a w sposób precyzyjnie przemyślany. Znakomicie umieli zidentyfikować ? w obszarze nauki ? te miejsca, gdzie obecność Fundacji byłaby najbardziej pożyteczna, a jej pieniądze najlepiej spożytkowane. Wszyscy ci ludzie silnie i bardzo świadomie utożsamiali się z Fundacją, czuli się za nią odpowiedzialni. Panował ?duch miejsca? wytworzony przez tych ludzi, a przejawiający się w otwartości dyskusji, uczciwości budującej wzajemne zaufanie i szacunek, umiejętności funkcjonowania w zespole. (?) W pewnym momencie zmienił się Zarząd, zmieniła się także Rada, ale przez cały czas mojej pracy w Fundacji to poczucie mi towarzyszyło.*

Prof. dr hab. Janina Jóźwiak pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącej Zespołu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych (2000-2004), przewodniczącej Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004-2008), wiceprzewodniczącej Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo Technicznej Rady Nauki (2008-2010). Sprawowała wiele innych publicznych funkcji, m.in. wiceprzewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-1999), członkini zarządu CRE-Association of European Universities (1998-2001), prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (1998-2002), przewodniczącej Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (1998-2005). Członkini Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego- Fundacji Popierania Nauki, Honorowy Prezydent European Association for Population Studies, Honorowa Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 2007-2011 członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Zespołu ds. Nagród Premiera. Pełniła rolę ekspercką w organizacjach międzynarodowych, m.in. w European Research Council oraz Komisji Europejskiej. Członkini Scientific Board, European Doctoral School of Demography, wiceprzewodnicząca Council of Advisors w European Population Partnership.

Była autorką ponad 120 prac z zakresu modelowania dynamiki ludności, ilościowych metod analizy demograficznej, ekonomicznego kontekstu zachowań demograficznych oraz zmian struktur demograficznych i ich konsekwencji, a także z zakresu statystyki i ekonometrii.

* Wspierać najlepszych. 20 lat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 41-42.

Na zdjęciu prof. Janina Jóźwiak wraz z pozostałymi członkami Rady FNP kadencji 2004-2008 i prof. M. Grabskim. Fot. Andrzej Świetlik

Cofnij