Żegnamy prof. Samsonowicza

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Henryka Samsonowicza (23.01.1930?28.05.2021), wybitnego polskiego historyka mediewisty związanego z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej od początku jej istnienia.

Profesor Samsonowicz był jedną z osób, które odegrały największą rolę w powstaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Po 1989 roku uczestniczył w rozmowach z premierem Tadeuszem Mazowieckim o idei utworzenia niezależnej pozarządowej organizacji mającej służyć rozwojowi nauki w Polsce. Od początku istnienia Fundacji do 2000 r. był członkiem jej Rady, a w latach 1994-2009 przewodniczył Radzie Wydawniczej serii Monografie FNP. W 2007 roku otrzymał Honorowe Odznaczenie Fundacji przyznawane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji. Prof. Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, z którym był związany przez całe życie naukowe. W latach 1975 -1978 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historycznego w Wydziale Historycznym, a od 1 października 1980 do 8 kwietnia 1981 roku był Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Samsonowicz był znawcą średniowiecza i jego kultury, jednym z najwybitniejszych polskich historyków. W jego dorobku naukowym znalazło się ponad 800 publikacji, w tym m.in. książek: ?Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w.? (1968), ?Złota jesień polskiego średniowiecza? (1970), ?Miejsce Polski w Europie? (1995), ?Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy? (2000). Doktorat honoris causa nadało mu 10 uczelni.

Profesor Henryk Samsonowicz uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 pełnił funkcję Ministra Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 2010 został odznaczony Orderem Orła Białego, zasiadał również w kapitule tego orderu.Profesor Samsonowicz był wielkim badaczem, którego działalność daleko wykraczała poza pracę naukową. Będąc wybitnym mediewistą, autorytetem i doskonałym wykładowcą dla kilku pokoleń historyków, wywarł także istotny wpływ na przemiany demokratyczne w Polsce. Pełniąc wysokie funkcje akademickie i państwowe, stał się symbolem dialogu, niezależności i mądrości.

Video z udziałem prof. Samsonowicza_Misja i powstanie FNP

Na zdjęciu: prof. Henryk Samsonowicz, fot. Mikołaj Grynberg

Cofnij