Zespół laureata FNP dokonuje pierwszej obserwacji zjawiska dojrzewania Ostwalda w układzie tlenek na metalu

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Grupa badawcza pod kierownictwem dr. hab. Mikołaja Lewandowskiego, prof. UAM, z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako pierwsza zaobserwowała występowanie zjawiska dojrzewania Ostwalda w układzie składającym się z wysp tlenku na podłożu metalicznym. Wyniki badań, które były współfinansowane z Funduszy Europejskich z programu Inteligentny Rozwój w ramach programu FIRST TEAM FNP zostały opublikowane w czasopiśmie Advanced Materials Interfaces.

Dojrzewanie Ostwalda jest zjawiskiem fizykochemicznym polegającym na przyłączaniu się mniejszych cząstek do większych w procesie odparowania i kondensacji. Jest ono związane z tym, iż większe cząstki są energetycznie bardziej stabilne niż mniejsze. Dotychczas dojrzewanie Ostwalda było obserwowane w układach ciekłych i koloidalnych, a także dla wysp metali naniesionych na podłoża stałe.

Jak wykazały badania naukowców z UAM, w przypadku wysp tlenku żelaza wytworzonych na powierzchni monokryształu rutenu dojrzewanie Ostwalda pozwala na kontrolowanie wielkości obiektów tlenkowych, co stwarza możliwość otrzymywania układów o określonych właściwościach elektronowych, magnetycznych czy katalitycznych.

Gratulujemy!

Więcej informacji znajdziesz w publikacji Advanced Materials Interfaces.

Program FIRST TEAM jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

 

 

belka POIR_pl

Cofnij