Zmiany w programie „Idee dla Polski”

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomieniem programu „Premia na Horyzoncie” Fundacja nie będzie rozpatrywała wniosków do programu „Idee dla Polski” składanych przez laureatów konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki, tzw. ERC Starting Grants, w ramach Programu Horyzont 2020. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się jedynie laureaci ERC Starting Grants w 7 Programie Ramowym UE.

6 listopada br. zostało podpisane rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące uruchomienia programu „Premia na Horyzoncie”, dzięki któremu naukowcy realizujący projekty z „HORYZONT-u 2020” będą mogli otrzymać fundusze na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem swoich projektów badawczych. W związku z pojawieniem się oficjalnej informacji o uruchomieniu powyższego programu ministerialnego Fundacja nie będzie rozpatrywała wniosków od laureatów ERC Starting Grants nagrodzonych w ramach Horyzontu 2020. Oferta pozostaje natomiast aktualna dla laureatów ERC Starting Grants nagrodzonych w konkursach w 7 Programie Ramowym UE, którzy spełniają warunki programu.

Informacja o podpisaniu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia programu „Premia na Horyzoncie”: link.

Zobacz także pełny tekst rozporządzenia.

Realizowany od 2009 roku program „Idee dla Polski” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oferuje dodatkowe wsparcie – w postaci imiennego stypendium oraz środków subwencyjnych – dla laureatów prestiżowych Starting Grants Europejskiej Rady Nauki (European Research Council), którzy zdecydowali się na realizację swoich projektów badawczych finansowanych z grantu ERC w polskich ośrodkach naukowych. W programie wyróżniono dotąd jedenastu uczonych, a suma przyznanego do tej pory dofinansowania wyniosła ponad 6 mln złotych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie „Idee dla Polski” prosimy o kontakt z koordynatorem programu – Ewą Śliwowską: e-mail: sliwowska@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 25 .

 

Cofnij