Zmiany w programie Mentoring FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych w programie MENTORING FNP, którego celem jest umożliwienie jego uczestnikom  – młodym naukowcom nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring.

 

Nowy regulamin umożliwia uczestnictwo osób ze stopniem doktora, które dotychczas nie były laureatami programów FNP. Oprócz osób zatrudnionych w polskich instytucjach naukowych, ze wsparcia mentorów będą mogły skorzystać również osoby nie będące obecnie pracownikami polskich instytucji naukowych, o ile uzyskały stopień naukowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto zwiększony został zakres finansowania spotkań z mentorami. Zapraszamy do składania wniosków. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.