Znamy laureatki VII edycji programu POMOST

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła VII edycję programu POMOST skierowanego do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem.

Do konkursu zgłoszono 133 wnioski. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarząd Fundacji wyłonił 15 laureatek, które otrzymają na realizację projektów finansowanie w łącznej wysokości blisko 4 mln złotych.

Finansowaniu przyznanemu mamom-naukowcom podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów). Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi do 140 tys. złotych rocznie.

Nabór wniosków do VIII i jednocześnie ostatniej edycji programu POMOST rozpocznie się 14 sierpnia b.r. i zakończy 15 października b.r. VIII edycja skierowana jest wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny Bio, Info, Techno.

Zachęcamy wszystkich rodziców-naukowców do składania wniosków.

 

Lista laureatek VII edycji programu POMOST – dziedziny Bio, Info, Techno

 

* Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji

 

Cofnij