Znamy laureatów drugiego konkursu FIRST TEAM

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugi konkurs w programie FIRST TEAM. Granty w łącznej wysokości prawie 14 mln zł zdobyło siedmioro młodych badaczy.

Celem programu FIRST TEAM jest wspieranie młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie) w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Program ma zachęcić młodych badaczy do pozostania w nauce i pomóc im w zdobyciu samodzielności naukowej. Na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do drugiego konkursu zgłoszono 87 wniosków, z których recenzenci i eksperci (w większości zagraniczni) zarekomendowali do finansowania siedem na łączną kwotę prawie 14 mln zł. Środki pozyskane od FNP pozwolą na stworzenie zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 19 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostanie zaproszonych łącznie aż szesnastu partnerów zagranicznych.

Aktualnie trwa nabór do trzeciego konkursu w programie. Wnioski można składać do 15 marca br. Więcej informacji na stronie programu: LINK

Pełna lista grantobiorców FIRST TEAM 2/2016

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

FIRST_TEAM-infografika

Na zdjęciu: dr Wiktor Lewandowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat drugiego konkursu w programie FIRST TEAM, fot. OneHD

Cofnij