Znamy laureatów konkursów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Nauka i biznes
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach TEAM i TEAM-TECH oraz drugi konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility. Ponad 72 mln złotych trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania finansowane przez FNP ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do trzeciego konkursu w programie TEAM zgłoszono 75 projektów. Czternastu laureatów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 48 mln zł. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 56 naukowymi partnerami zagranicznymi, 8 polskimi partnerami naukowymi oraz 13 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie ponad 60 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Lista laureatów konkursu 3/2016 w programie TEAM

Z kolei do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility zgłoszono łącznie 41 wniosków, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 24,5 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi z Polski, 4 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 4 polskimi partnerami naukowymi. W projektach laureatów zatrudnionych zostanie 35 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również ponad 20 stypendystów ? studentów i doktorantów.

Lista laureatów konkursu 3/2016 w programie TEAM-TECH oraz konkursu 2/2016 w programie TEAM-TECH Core Facility

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów można zdobyć granty w wysokości ok. 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Wnioskodawcy ? niezależnie od narodowości ? muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, które stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych (ten wariant nie jest możliwy tylko w module Core Facility). Oznacza to, że z finansowania mogą skorzystać również firmy, które już posiadają działy B+R i takie, które chcą te działy tworzyć. Firmy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz do pierwszego konkursu w TEAM-TECH Core Facility Plus, nowym programie FNP finansowanym ze środków PO IR, w którym można się ubiegać o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy. Granty w tym programie – podobnie jak w TEAM-TECH Core Facility ? są przyznawane na realizację projektów B+R związanych z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Wnioski w programach można składać do 20 czerwca 2017 r.

MATERIAŁY DLA MEDIÓW: LINK.

Na zdjęciu: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureat trzeciego konkursu w programie TEAM-TECH FNP, fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska.

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij