Znamy laureatów ostatniego konkursu IMPULS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartego i jednocześnie ostatniego konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS*. Dziewięciu laureatów ostatniego konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tysięcy złotych, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda). Każda nagroda składa się z dwóch części ?  80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Do ostatniej edycji konkursu IMPULS zgłoszono 56 wniosków. W drugim etapie konkursu wzięło udział 17 najwyżej ocenionych przez recenzentów badaczy, którzy prezentowali swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji konkursowej, Zarząd Fundacji wyłonił dziewięciu laureatów, którzy otrzymali nagrody na łączną kwotę 880 tys. złotych, w tym: 2 nagrody I kategorii, 4 nagrody II kategorii oraz 3 nagrody III kategorii.

Nagrody I kategorii w wysokości 120 tys. złotych otrzymali: dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz dr Michał Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody II kategorii w wysokości 100 tys. złotych zdobyli: dr inż. Marek Kraft z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Krystian Jażdżewski z Uniwersytetu Warszawskiego, mgr inż. Arkadiusz Kuś z Politechniki Warszawskiej oraz dr Łukasz Rąbalski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrody III kategorii w wysokości 80 tys. złotych otrzymali: dr inż. Agnieszka Fornalczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr inż. Paweł Horeglad z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Łukasz Tymecki z Uniwersytetu Warszawskiego.

W konkursie mogli wziąć udział uczestnicy projektu SKILLS: pracownicy naukowi z polskich jednostek naukowych, doktoranci z polskich jednostek naukowych oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora).

W czterech edycjach konkursu IMPULS:

  • wnioski na realizację innowacyjnych projektów badawczych złożyło 153 badaczy,
  • wyłonionych zostało 37 laureatów, którzy na realizację badań otrzymali łącznie ponad 3,5 mln złotych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu oraz u koordynatora: dr inż. Dariusz Łukaszewski, e-mail: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel.: 22 311 84 25.

Zdjęcie: Dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, laureatka I nagrody w konkursie IMPULS; Archiwum FNP, fot. Krzysztof Sordyl.

*Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cofnij