Znamy laureatów pierwszego konkursu w programie TEAM-TECH

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszego konkursu w programie TEAM-TECH, w ramach którego przyznawane są granty dla zespołów badawczych na prowadzenie prac B+R w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe.

Do pierwszego konkursu zgłoszono 38 projektów, z których osiem uzyskało finansowanie w łącznej wysokości ponad 25 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Najbliższy nabór wniosków ruszy już 15 listopada br.

Laureaci pierwszego konkursu będą realizować swoje projekty zarówno w jednostkach naukowych, jak i w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Każdy z zespołów będzie współpracował z co najmniej jednym partnerem gospodarczym ? a niektórzy grantobiorcy będą mieć ich nawet kilku. Łącznie do realizacji wszystkich projektów zaangażowanych zostanie 14 firm. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 43 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 48 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Lista grantobiorców w pierwszym konkursie w programie TEAM-TECH

Uruchomiony w 2016 r. program TEAM-TECH oferuje finansowanie dla zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych i realizujących projekty B+R we współpracy z partnerem gospodarczym dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. Finansowanie będzie można zdobyć na realizację projektów trwających 3 lata (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3,5 mln zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Wnioski mogą składać osoby posiadające co najmniej stopień doktora.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator programu TEAM-TECH: tel. 22 311 84 25, kom. 604 124 840, e-mail: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl.

Informacja prasowa – Ponad 25 mln złotych od FNP na innowacyjne badania aplikacyjne: I konkurs TEAM-TECH rozstrzygnięty

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij