Znamy wyniki czwartego konkursu FIRST TEAM

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 21,6 mln zł zdobyło jedenaścioro młodych naukowców.

Program FIRST TEAM wspiera młodych badaczy na kluczowym etapie kariery, kiedy rozpoczynają oni budowanie swojej samodzielności naukowej i pomaga im w podejmowaniu najciekawszych wyzwań naukowych. Na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do czwartego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 78 wniosków, z których recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania jedenaście projektów na łączną kwotę 21,6 mln zł. Środki przyznane przez FNP pozwolą wyróżnionym liderkom i liderom na stworzenie zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 21 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 37 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych łącznie 18 zagranicznych partnerów naukowych oraz 8 partnerów naukowych z Polski.

Lista grantobiorców FIRST TEAM 4/2017

fnp_infografika zbiorcza 1+5_first team_02_

Program FIRST TEAM oferuje granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. O środki mogą się ubiegać młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. W ramach programu można realizować przełomowe prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogą być prowadzone w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Laureaci są wybierani na podstawie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Więcej informacji na stronie programu: LINK.

MATERIAŁY DLA MEDIÓW: LINK.

Zdjęcie: Dr inż. Grzegorz Soboń, laureat czwartego konkursu FIRST TEAM, będzie prowadzić badania na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (fot: Magdalena Wiśniewska Krasińska).

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij