Zwiększenie budżetu/przedłużenie projektu: TEAM, WELCOME, HOMING PLUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wprowadza zmianę w dokumentacji konkursowej programów TEAM, WELCOME i HOMING PLUS*, umożliwiającą ich dotychczasowym laureatom ubieganie się o:

  • przedłużenie okresu realizacji projektu,
  • zwiększenie budżetu lub
  • wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków.

Oferta skierowana jest do wszystkich laureatów, których umowy za ostateczną datę zakończenia projektu przyjmują termin inny niż 31 grudnia 2015 r. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji projektów jest obecnie data 31 grudnia 2015 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. możliwości zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zmianach w dokumentacji konkursowej w zakresie możliwości przedłużenia projektu oraz ubiegania się o zwiększenie budżetu: Zmiany dokumentacji konkursowej – przedłużenie projektu i zwiększenie budżetu TEAM, WELCOME, HOMING PLUS

Termin złożenia wniosku dotyczącego planowanych zmian upływa w dniu 10 września 2014 r. o godzinie 16:00 (obowiązuje data wpływu wersji elektronicznej i papierowej ww. dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji).

Wniosek – przedłużenie projektu i zwiększenie budżetu TEAM, WELCOME, HOMING PLUS

Wnioski, które przejdą weryfikację formalną i zostaną zakwalifikowane do konkursu będą ocenianie przez interdyscyplinarny panel ekspertów. Na podstawie jego rekomendacji Zarząd FNP podejmie decyzję o zatwierdzeniu zmian wnioskowanych w poszczególnych projektach.

*Programy TEAM, WELCOME, HOMING PLUS są realizowane w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 ? 2013 Priorytet I ?Badania i rozwój nowoczesnych technologii? Działanie 1.2

Cofnij