Zwycięzcy konkursu popularyzatorskiego FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

18 października w Sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbył się finał konkursu popularyzatorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, organizowanego w ramach Projektu SKILLS. Każdy z dziewiętnaściorga finalistów miał 5 minut na przybliżenie tematyki swojego interdyscyplinarnego projektu zgromadzonej na sali publiczności.

Wystąpienia oceniało jury, w którym zasiadali: prof. Maciej Żylicz, prof. Magdalena Fikus, prof. Elżbieta Frąckowiak, prof. Włodzimierz Krzyżosiak, red. Wiktor Niedzicki i red. Sławomir Zagórski.

O tym, kto zwycięży i otrzyma 100 tys. złotych na realizację projektu interdyscyplinarnego projektu naukowego decydowali członkowie Kapituły, ale też – publiczność, która w trakcie finału została siódmym członkiem jury ? każdy mógł oddać głos na jednego finalistę, który w najbardziej zrozumiały i przystępny sposób przedstawił swój projekt.


Laureatami I edycji konkursu popularyzującego naukę organizowanego przez FNP zostali również:

  • dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, który zaprezentował projekt pt. ?Elektrochemiczne nosy i języki do magazynowania energii?;
  • mgr inż. Piotr Gawroński z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który zaprezentował projekt pt. ?Analiza DNA u roślin, czyli jak znaleźć igłę w stogu siana?;
  • dr hab. Krzysztof Giannopoulos z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zaprezentował projekt pt. ?Identyfikacja nowych celów dla immunoterapii peptydowej z wykorzystaniem analizy biofizycznej interakcji peptyd ? cząsteczka MHC ukrytych epitopów występujących in vivo na komórkach nowotworowych?;
  • dr Beata Graff z Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która zaprezentowała projekt pt. ?Ocena regulacji układu sercowo-naczyniowego przy użyciu nowych narzędzi matematycznych do badania przyczynowości zjawisk?;
  • dr Małgorzata Jędrzejewska?Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiego, która zaprezentowała projekt pt. ?Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem?;
  • mgr Marcin Krzykawski z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zaprezentował projekt pt. ?Teoria chaosu w służbie badań nad nowotworami?;
  • mgr inż. Łukasz Nowak z Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który zaprezentował projekt pt. ?Bioniczny sonar?;
  • dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?Migający mózg?.
  • dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?O topologii, strukturach RNA, oraz fizyce kwantowej”;
  • dr Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?Jak szukać molekularnych mechanizmów zapamiętywania przy pomocy komputera??.
Najwięcej głosów publiczności otrzymał dr Paweł Rutkowski.

Podstawowym celem mojego projektu jest przeprowadzenie nowatorskich badań dotyczących neurobiologicznych podstaw komunikacji migowej. Metody funkcjonalnego obrazowania mózgu posłużą do lepszego zrozumienia mechanizmów rządzących posługiwaniem się polskim językiem migowym, czyli językiem polskiej społeczności Głuchych, który rozwija się i ewoluuje od kilkuset lat” ? wyjaśnia dr Rutkowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Patronat medialny nad finałem konkursu objęły
serwis Nauka w Polsce ? Polskiej Agencji Prasowej oraz portal studentnews.pl.


Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które (obecnie lub w przeszłości) otrzymały wsparcie FNP w formie subwencji bądź stypendium – reprezentujące wszystkie dziedziny nauki.