Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów dwudziestego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Na sześciomiesięczne pobyty naukowe przyjedzie do Polski dwóch wybitnych profesorów z Niemiec. Stypendystami...

Laureatka FNP w gronie kobiet, które „zmienią świat”

Dr hab. Joanna Sułkowska, laureatka programów INTER i HOMING PLUS FNP, dołączyła do grona kobiet, które „są przyszłością nauki” i „mogą zmienić świat”. Międzynarodowy ranking, w którym znalazła się nasza laureatka, został właśnie opublikowany na stro...

Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów dwudziestego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Na sześciomiesięczne pobyty naukowe przyjedzie do Polski dwóch wybitnych profesorów z Niemiec. Stypendystami...

Laureatka FNP w gronie kobiet, które „zmienią świat”

Dr hab. Joanna Sułkowska, laureatka programów INTER i HOMING PLUS FNP, dołączyła do grona kobiet, które „są przyszłością nauki” i „mogą zmienić świat”. Międzynarodowy ranking, w którym znalazła się nasza laureatka, został właśnie opublikowany na stro...