Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, którą powołały do życia polskie instytucje naukowe, akademickie i biznesowe. Misja KPI została przedstawiona w czasie spotka...

Pokaz filmu o prof. Wacławie Szybalskim

„Zrozumiałem, że na DNA opiera się esencja życia. Esencja mego życia musi się też opierać na DNA” – opowiada profesor Wacław Szybalski w filmie Anny Ferens. Pokaz filmu dokumentalnego, który przedstawia życie i dokonania tego światowej sławy naukowca...

Dwie nowe książki w programie MONOGRAFIE

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” dwie nowe prace: Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim autorstwa dra hab. Pawła Majew...

Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, którą powołały do życia polskie instytucje naukowe, akademickie i biznesowe. Misja KPI została przedstawiona w czasie spotka...

Pokaz filmu o prof. Wacławie Szybalskim

„Zrozumiałem, że na DNA opiera się esencja życia. Esencja mego życia musi się też opierać na DNA” – opowiada profesor Wacław Szybalski w filmie Anny Ferens. Pokaz filmu dokumentalnego, który przedstawia życie i dokonania tego światowej sławy naukowca...

Dwie nowe książki w programie MONOGRAFIE

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” dwie nowe prace: Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim autorstwa dra hab. Pawła Majew...