Nabór ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Zapra...

Piąty konkurs w programie FIRST TEAM rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego konkursu w programie FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych badaczy otrzymało od FNP granty w wysokości ponad 26 mln złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych. W programie FIRST ...

Nowa książka z serii MONOGRAFIE FNP

Uprzejmie informujemy, że w serii MONOGRAFIE FNP ukazała się nowa publikacja pt. „Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee” autorstwa profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz. Celem monografii była próba opisania szlacheckiego dys...

Nabór ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Zapra...

Piąty konkurs w programie FIRST TEAM rozstrzygnięty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego konkursu w programie FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych badaczy otrzymało od FNP granty w wysokości ponad 26 mln złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych. W programie FIRST ...

Nowa książka z serii MONOGRAFIE FNP

Uprzejmie informujemy, że w serii MONOGRAFIE FNP ukazała się nowa publikacja pt. „Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee” autorstwa profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz. Celem monografii była próba opisania szlacheckiego dys...