Naukowcy apelują o odroczenie wyborów prezydenckich

Grupa 540 naukowców – pracowników naukowych polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia – wystąpiła z apelem do Prezydenta i Premiera RP o odroczenie zaplanowanych na 10 maja wyborów prezyden...

Korespondencja do Fundacji – ważna informacja

Informujemy, że w związku z utrudnieniami w działaniu poczty korespondencja przesyłana do Fundacji tą drogą może docierać do nas z opóźnieniem. Dlatego rekomendujemy przekazywanie ważnej korespondencji alternatywnymi sposobami: pocztą kurierską, drog...

Naukowcy apelują o odroczenie wyborów prezydenckich

Grupa 540 naukowców – pracowników naukowych polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia – wystąpiła z apelem do Prezydenta i Premiera RP o odroczenie zaplanowanych na 10 maja wyborów prezyden...

Korespondencja do Fundacji – ważna informacja

Informujemy, że w związku z utrudnieniami w działaniu poczty korespondencja przesyłana do Fundacji tą drogą może docierać do nas z opóźnieniem. Dlatego rekomendujemy przekazywanie ważnej korespondencji alternatywnymi sposobami: pocztą kurierską, drog...