Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, którego głównym celem jest unowocześnienie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Pragniemy poinformować, że zgodnie z wytycznymi RODO uaktualniliśmy wszystkie nasze procedury związane z ochroną danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Pragniemy jedynie przypomnieć, że wyraziliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie, która jest Administratorem Danych Osobowych ( z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109744, NIP 5260311952, REGON 012001533).

Jednocześnie informujemy, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanym adresem e-mail: iodo@fnp.org.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pełni: adw. Agnieszka Cudo.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Dziękujemy oraz zapewniamy, że Państwa dane osobowe przetwarzane w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są bezpieczne.

Cofnij